easyreklama.sk

Zaregistrujte sa a získajte darček!

Ideálne rozmery a typy reklamy na Facebooku

Popredné e-commerce značky nespinkajú na vavrínoch, ale neustále hľadajú nové spôsoby a cesty, ako zákazníkom doslova padnúť do oka a ukázať im svoje produkty. Počas posledných pár rokov ste nemohli prehliadnuť závratný úspech niekoľkých top e-commerce značiek ako sú Amazon, eBay, či slovenské Sashe. Moderné trhy sú však ako živý organizmus, ktorý sa rýchlo mení a najúspešnejší sú tí, ktorí dokážu rýchlo a promptne na vývoj reagovať a prispôsobiť sa. Zákazníkom sa dnes ponúkajú rôzne spôsoby interakcie so značkami a už dávno neplatí, že obzerajú nové produkty len na webových stránkach e-shopov. Aj Facebook sa časom stal jedným z novodobých predajných priestorov, kde sa darí mnohým značkám. Dôvod je prozaický – značky a obchody sa snažia „stretávať sa“ s kupujúcimi tam, kde sa práve nachádzajú.

Typy a formáty Facebook reklamy pre rok 2023

Ak chcete z reklamy na Facebooku vyťažiť maximum a ušetriť si čas pri jej nastavovaní, je dôležité vedieť aké ponúka možnosti a najmä, aké formáty obrázkov, videí či textov použiť.

Feed reklama 

Feed je vlastne plocha, v ktorej skrolujeme. Je to tá časť Facebooku, na ktorej vidíme príspevky ľudí, či značiek, ktoré sledujeme. Môžete sa stretnúť aj s pomenovaním kanál príspevkov, alebo news feed. Feed reklama na Facebooku je súčasne najviac využívaným typom reklamy. Používatelia ich vidia vo svojich feedoch zamiešané medzi ostatnými príspevkami priateľov, skupín, či stránok. Feed reklamy môžu byť statické obrázky, animované súbory GIF, videá, ale aj panoramatické zábery a 360-stupňové fotografie. 

Parametre pre Facebook feed reklamy:  

 • Maximálna veľkosť súboru: 30 MB.
 • Maximálna veľkosť obrázka: 600 x 600 pixelov.
 • Rozlíšenie: aspoň 1080 x 1080 pixelov; žiadne maximálne rozlíšenie.
 • Pomer obrazu: 1,91:1 až 1:1.
 • Text: nadpis až 40 znakov, primárny text 125 znakov, popis 30 znakov.

Facebook stories alebo obľúbené „storky“

Príbehy na Facebooku sú podobné príbehom z Instagramu. Sú takmer ako Popoluškine kúzlo na bále – stratia sa uplynutím 24 hodín. Používatelia si ich môžu pozrieť iba v tomto obmedzenom čase, čo však iba pridáva na ich atraktivite a obľúbenosti. Reklamy Facebook stories sa používateľom zobrazujú prerušovane popri tom, ako skrolujú storkami ľudí a stránok, ktoré sledujú. 

Reklamy Facebook Stories (alebo rozširujúce karusely / expandable carousels) môžu mať maximálne 3 obrázkové karty, ale nemôžete použiť video. Každý obrázok môže mať veľkosť až 30 megabajtov, so šírkou 500 pixelov. Facebook odporúča ponechať aspoň 250 pixelov v hornej aj dolnej časti obrázka, aby ste mali priestor na umiestnenie pre výzvy na akciu, či iný text. 

Prehľad veľkostí reklám Facebook Stories:

 • Prehľad veľkostí reklám Facebook Stories:
 • Maximálna veľkosť súboru: 30 MB.
 • Maximálna veľkosť obrázka: šírka 500 pixelov.
 • Rozlíšenie: aspoň 1080 x 1080 pixelov; žiadne maximálne rozlíšenie.
 • Pomer obrázkov: 1:1.
 • Text: primárny text 125 znakov.


Karuselová (carousel) reklama 

Karusel je príspevok zvaný aj kolotoč, alebo posuvná reklama a ide o rotujúci formát prezentácie viacerých kariet, kde možno listovať. Je ideálny v prípade, že chcete prezentovať niekoľko produktov súčasne, keďže tu máte možnosť umiestniť minimálne 2 a maximálne 10 obrázkov, či videí. Karusel reklama sa tiež zobrazuje vo feedoch. Požiadavky na parametre pre karuselové/ posuvné reklamy na Facebooku sú podobné, ako pri feed reklamách. 

Parametre pre posuvné/ karuselové reklamy na Facebooku:

 • Maximálna veľkosť súboru: 30 MB pre obrázky; 4 MB pre videá.
 • Maximálna veľkosť obrázka: 600 x 600 pixelov pre obrázky; 120 x 120 pixelov pre videá.
 • Rozlíšenie: aspoň 1080 x 1080 pixelov; žiadne maximálne rozlíšenie.
 • Pomer obrazu: 1,9:1 až 1:1.
 • Text: nadpis až 40 znakov, primárny text 125 znakov, popis 20 znakov.

Príklad karuselovej reklamy:

Reklama v pravom stĺpci (len pre desktop)

Reklamy v pravom stĺpci Facebooku sa nezobrazujú vo feede, ale na pravej strane stránok Facebooku pre používateľov počítačov. Používatelia mobilných zariadení tak reklamy v pravom stĺpci Facebooku nevidia. Pre reklamy v pravom stĺpci Facebooku platia podobné odporúčané rozmery veľkosti ako pre karuselové reklamy. Rozdiel oproti karuselovým reklamám je v pomere obrázkov. Ten by mal byť v reklamách v pravom stĺpci 1:1. Pre nadpisy reklamy v pravom stĺpci máte obmedzenú dĺžku 40 znakov a nie je tu miesto pre žiaden text. 

Prehľad veľkostí reklamy v pravom stĺpci na Facebooku:

 • Maximálna veľkosť súboru: 30 MB pre obrázky; 4 MB pre videá.
 • Maximálna veľkosť obrázka: 600 x 600 pixelov pre obrázky; 120 x 120 pixelov pre videá.
 • Rozlíšenie: aspoň 1080 x 1080 pixelov; žiadne maximálne rozlíšenie.
 • Pomer obrázkov: 1:1.
 • Text: nadpis 40 znakov, primárny text: –

In-stream reklama (len pre mobil)

In-stream reklama na Facebooku, ako je zrejmé už z názvu, je typ videoreklamy. Zobrazuje sa vtedy, keď užívateľ sleduje živé – live videá na Facebooku naživo aspoň jednu minútu. Na rozdiel od reklám v pravom stĺpci, videoreklamy in-stream sa zobrazujú iba používateľom mobilných zariadení. Pre in-stream môžete použiť 2 až 10 videí, z ktorých každé má dĺžku od jednej sekundy do 240 minút. 

Prehľad veľkostí videoreklám in-stream na Facebooku:

 • Maximálna veľkosť súboru: 4 GB.
 • Maximálna veľkosť obrázka: 120 x 120 pixelov.
 • Rozlíšenie: aspoň 1080 x 1080 pixelov; žiadne maximálne rozlíšenie.
 • Pomer obrázkov: 1:1.
 • Text: nadpis 40 znakov, popis 20 znakov, primárny text 125 znakov.

Facebook Marketplace

Reklamy môžete uverejňovať aj na už pomerne známom Facebook Marketplace, čo je, zjednodušene povedané, facebooková alternatíva slovenského Bazos.sk. Používatelia tu môžu jednak inzerovať, alebo prehliadať položky na predaj. Záznamy na Facebook Marketplace sú pre používateľov bezplatné, ale inzerenti môžu za výhodnejšie umiestnenie svojich reklám v tejto časti stránky aj priplatiť. Reklamy Facebook Marketplace ponúkajú využiť rovnaké parametre ako in-stream reklamy: 2 až 10 videí, každé od 1 sekundy do 240 minút. 

Prehľad veľkostí reklám na Facebook Marketplace:

 • Maximálna veľkosť súboru: 30 MB pre obrázky; 4 GB pre videá.
 • Maximálna veľkosť obrázka: 600 x 600 pixelov pre obrázky; 120 x 120 pixelov pre videá.
 • Rozlíšenie: aspoň 1080 x 1080 pixelov; žiadne maximálne rozlíšenie.
 • Pomer obrázkov: 1:1.
 • Texty: nadpis 40 znakov, popis 20 znakov, primárny text 125 znakov.

Kolekcie (colection ads)

V kolekcii – alebo reklamnej sade dokážete ponúknuť prehliadajúcemu veľmi atraktívne vizuálne prostredie. Po rozkliknutí sa otvorí stránka na celú obrazovku a to môže ľahšie naviesť zákazníka k akcii, alebo môžu používatelia nakupovať priamo z týchto vstupných stránok. V reklamnej kolekcii môžete použiť úvodné video alebo obrázok a 3 ďalšie obrázky, ponúka tiež tlačidlo na prekliknutie. Reklamné kolekcie na Facebooku sa zobrazujú vo feedoch používateľov a sú to ideálne formáty reklamy najmä pre e-commerce značky. Obrázky môžu mať až 30 megabajtov, videá až 4 gigabajty. Ideálne rozlíšenie je aspoň 1080 x 1080 pixelov a pomer obrazu 1:1. Je tu priestor pre 40 znakov pre nadpis a 125 znakov pre primárny text.

Prehľad veľkostí reklamnej kolekcie na Facebooku:

 • Maximálna veľkosť súboru: 30 MB pre obrázky; 4 GB pre videá.
 • Maximálna veľkosť obrázka: 600 x 600 pixelov pre obrázky; 120 x 120 pixelov pre videá.
 • Rozlíšenie: aspoň 1080 x 1080 pixelov; žiadne maximálne rozlíšenie.
 • Pomer obrázkov: 1:1.
 • Text: nadpis 40 znakov, primárny text 125.

Napredovať! Ale najskôr nastúpiť na správnu cestu… 

Facebook, či iné sociálne platformy dnes ponúkajú celú paletu nápaditých foriem na prezentovanie vašich služieb, či produktov. Stačí si „LEN“ správne vybrať… Pred samotným uverejnením reklamy odporúčam zvážiť, aký je vlastne váš cieľ. Chcete budovať brand, zvýšiť predaje alebo informovať? Kto je cieľová skupina? Využíva vaša cieľovka viac mobil alebo desktop? A mnoho ďalších otázok, na ktoré je potrebné poznať odpovede, aby vaša platená reklama na Facebooku priniesla očakávané výsledky. Jedna rada je však nemenná a platí plošne – S kupujúcimi sa musíte stretávať tam, kde sa práve nachádzajú. A to je miesto, kde do hry vstupujú aj komunikačné kanály ako je Facebook, či iné platformy. Dám aj do citátu

A práve to je jedným zo základných nastavení najúspešnejších e-commerce značiek. Nefungujú len na vlastných webových stránkach, ale budujú kontakt so zákazníkmi niekoľkými kanálmi a svoj komunikačný jazyk prispôsobujú týmto komunikačným platformám a užívateľom, ktorí ich navštevujú. 

FAQ o formátoch a parametroch reklám na Facebooku

Aká je najlepšia veľkosť reklamy na Facebooku?

Najlepšia veľkosť reklamy na Facebooku je rozlíšenie obrázka aspoň 1080 x 1080 pixelov. Obrázky by mali mať veľkosť 600 x 600 pixelov a veľkosť až 30 megabajtov; videá by mali mať veľkosť 120 x 120 pixelov a veľkosť až štyri gigabajty. 

Aké sú reklamné formáty pre Facebook?

Pre Facebook existujú štyri formáty reklamy:

 • obrázkové reklamy
 • videoreklamy
 • karuselové (posuvné) reklamy
 • Reklamné zbierky

Aká je maximálna veľkosť obrázka pre Facebook?

Maximálna veľkosť obrázka pre reklamy na Facebooku je 30 megabajtov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Jazyk / Language »
Shopping cart close